Strona główna  >  Ogłoszenia o naborze do pracy  >  Aktualne

stanowisko:

Praca tymczasowa

miejsce pracy: Okręgowa Komisja Egzaminacyjna we Wrocławiu
termin składania dokumentów: 25 maja 2021  16:00
Okręgowa Komisja Egzaminacyjna we Wrocławiu poszukuje osób chętnych do pracy na umowę - zlecenie w okresie od 5 maja 2021 do 16 czerwca 2021, w systemie dwuzmianowym wg załączonych grafików.

Praca polega na porządkowaniu i elektronicznej ewidencji materiałów egzaminacyjnych. Wynagrodzenie: 19,00 zł brutto za godzinę pracy.

Chęć pracy proszę zgłosić telefonicznie pod numerem telefonu (71)785-18-77 lub 532-411-870 w godzinach 9.00-15.00.

Harmonogram pracy dostępny poniżej.

Wymagania:

1.       pracowitość, sumienność, dokładność, terminowość

2.       podstawowa umiejętność posługiwania się komputerem

3.       zdrowotne możliwości wykonywania pracy.

Wymagania formalne (potwierdzone złożonym w OKE oświadczeniem):

1. osoba podejmująca pracę nie może jednocześnie przystępować do egzaminów organizowanych przez OKE

2. nie może być czynnym nauczycielem

3. nikt z członków rodziny, ani osób pozostających w takim stosunku, że może to budzić uzasadnione  wątpliwości co do bezstronności, nie przystępuje w br. do egzaminów organizowanych przez OKE.

Warunkiem przystąpienia do pracy jest złożenie oświadczenia dotyczącego wymagań formalnych oraz udostępnienie danych potrzebnych do zawarcia umowy (dowód osobisty, nr rachunku bankowego) Pożądane jest posiadanie dobrowolnego ubezpieczenia NW.


Grafik - egzamin maturalny (246kB) pdf

Grafik - egzamin ósmoklasisty (235kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Jakub Lis (20 kwietnia 2021)
Opublikował: Tomasz Koch (20 kwietnia 2021, 13:56:01)

Ostatnia zmiana: Tomasz Koch (21 kwietnia 2021, 08:26:42)
Zmieniono: aktualizacja harmonogramu

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 700