Przetargi rozstrzygnięte z 2023 roku


Przetargi o pozycjach 1 - 2 (z 2)zamówienie na:

Zakup i dostawa materiałów piśmienno-biurowych dla Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej we Wrocławiu

zamawiający: Okregowa Komisja Egzaminacyjna we Wrocławiu
tryb zamówienia: Zapytanie ofertowe
nr sprawy: OKE/WOA/261/7/2023
wartość: poniżej 130000 złotych netto
termin składania ofert: 2 marca 2023  15:30
wynik postępowania: Wynik postępowania w załączniku. 

zamówienie na:

Zakup i dostawa środków czystości na potrzeby Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej we Wrocławiu

zamawiający: Okregowa Komisja Egzaminacyjna we Wrocławiu
tryb zamówienia: Zapytanie ofertowe
nr sprawy: OKW/WOA/261/5/2023
wartość: poniżej 130000 złotych netto
termin składania ofert: 24 stycznia 2023  15:30
wynik postępowania: Wynik postępowania w załączniku. 

Przetargi o pozycjach 1 - 2 (z 2)