Przetargi rozstrzygnięte z 2018 roku


Przetargi o pozycjach 1 - 7 (z 7)zamówienie na:

„Świadczenie usług hotelowych w roku 2019 na rzecz pracowników Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej we Wrocławiu.”

zamawiający: Okręgowa Komisja Egzaminacyjna we Wrocławiu
tryb zamówienia: Zapytanie ofertowe
nr sprawy: OKE/WOA/261/76/2018
wartość: poniżej 30000 €
termin składania ofert: 29 listopada 2018  16:00
wynik postępowania: Wynik postępowania w załączniku 

zamówienie na:

„Wymianę wyłączników różnicowoprądowych 3 fazowych oraz wyłączników óżnicowonadprądowych 1 fazowych w budynku Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej we Wrocławiu, ul. T. Zielińskiego 57”

zamawiający: Okręgowa Komisja Egzaminacyjna we Wrocławiu
tryb zamówienia: Zapytanie ofertowe
nr sprawy: OKE/WOA/261/66/2018
wartość: poniżej 30000 €
termin składania ofert: 21 listopada 2018  10:00
wynik postępowania: Wynik postępowania w załączeniu 

zamówienie na:

"Świadczenie usług kurierskich z materiałami egzaminacyjnymi dla Okręgowej Komisji egzaminacyjnej we Wrocławiu w roku 2019"

zamawiający: Okręgowa Komisja Egzaminacyjna we Wrocławiu
tryb zamówienia: Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne i inne szczególne usługi
nr sprawy: OKE/WOA/260/1/2018
wartość: poniżej 750000 €
termin składania ofert: 19 listopada 2018  10:00
wynik postępowania: Wynik postępowania w załączniku  

zamówienie na:

"zakup i dostawa fabrycznie nowego, nieużywanego sprzętu komputerowego dla Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej we Wrocławiu, ul. T. Zielińskiego 57"

zamawiający: Okręgowa Komisja Egzaminacyjna we Wrocławiu
tryb zamówienia: Zapytanie ofertowe
nr sprawy: OKE/WOA/261/64/2018
wartość: poniżej 30000 €
termin składania ofert: 9 listopada 2018  16:00
wynik postępowania: Wynik postępowania w załączniku 

zamówienie na:

„Druk materiałów firmowych dla Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej we Wrocławiu, ul. T. Zielińskiego 57”

zamawiający: Okręgowa Komisja Egzaminacyjna we Wrocławiu
tryb zamówienia: Zapytanie ofertowe
nr sprawy: OKE/WOA/261/54/2018
wartość: poniżej 30000 €
termin składania ofert: 30 października 2018  23:59
wynik postępowania: Wynik postępowania w załączniku 

zamówienie na:

"Zakup i dostawa fabrycznie nowego, nieużywanego sprzętu komputerowego dla Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej we Wrocławiu, ul. T. Zielińskiego 57"

zamawiający: Okręgowa Komisja Egzaminacyjna we Wrocławiu
tryb zamówienia: Zapytanie ofertowe
nr sprawy: OKE/WOA/261/46/2018
wartość: poniżej 30000 €
termin składania ofert: 27 września 2018  10:00
wynik postępowania: Wynik postępowania w załączniku 

zamówienie na:

"wykonanie 5-letniego przeglądu instalacji elektrycznej w budynku Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej we Wrocławiu, ul. T. Zielińskiego 57"

zamawiający: Okręgowa Komisja Egzaminacyjna we Wrocławiu
tryb zamówienia: Zapytanie ofertowe
nr sprawy: OKE/WOA/261/34/2018
wartość: poniżej 30000 €
termin składania ofert: 10 września 2018  10:00
wynik postępowania: Wynik postępowania w załączniku 

Przetargi o pozycjach 1 - 7 (z 7)