Przetargi rozstrzygnięte z 2019 roku


Przetargi o pozycjach 1 - 14 (z 14)zamówienie na:

"Świadczenie usług kurierskich z materiałami egzaminacyjnymi dla Okręgowej Komisji egzaminacyjnej we Wrocławiu w roku 2020"

zamawiający: Okręgowa Komisja Egzaminacyjna we Wrocławiu
tryb zamówienia: Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne i inne szczególne usługi
nr sprawy: OKE /WOA/260/2/2019
wartość: poniżej 750000 €
termin składania ofert: 16 grudnia 2019  16:00
wynik postępowania: Wynik postępowania w załączniku 

zamówienie na:

„Świadczenie usług hotelowych w roku 2020 na rzecz pracowników Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej we Wrocławiu.”

zamawiający: Okręgowa Komisja Egzaminacyjna we Wrocławiu
tryb zamówienia: Zapytanie ofertowe
nr sprawy: OKE/WOA/261/122/2019
wartość: poniżej 30000 €
termin składania ofert: 16 grudnia 2019  16:00
wynik postępowania: Wynik postępowania w załączniku 

zamówienie na:

„Zakup i dostawa fabrycznie nowych urządzeń wielofunkcyjnych dla Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej we Wrocławiu”

zamawiający: Okręgowa Komisja Egzaminacyjna we Wrocławiu
tryb zamówienia: Zapytanie ofertowe
nr sprawy: OKE/WOA/261/90/2019
wartość: poniżej 30000 €
termin składania ofert: 18 listopada 2019  16:00
wynik postępowania: Wynik postępowania w załączniku 

zamówienie na:

„Zakup i dostawa fabrycznie nowych notebooków dla Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej we Wrocławiu”

zamawiający: Okręgowa Komisja Egzaminacyjna we Wrocławiu
tryb zamówienia: Zapytanie ofertowe
nr sprawy: OKE/WOA/261/94/2019
wartość: poniżej 30000 €
termin składania ofert: 18 listopada 2019  16:00
wynik postępowania: Wynik postępowania w załączniku 

zamówienie na:

Rozeznanie cenowe dot. usługi outsourcingu w zakresie pełnienia służby bezpieczeństwa i higieny pracy

zamawiający: Okręgowa Komisja Egzaminacyjna we Wrocławiu
tryb zamówienia: Rozeznanie cenowe
nr sprawy: nie dotyczy
wartość: poniżej 30000 €
termin składania ofert: 15 listopada 2019  16:00
wynik postępowania: Zakończono rozeznanie cenowe. 

zamówienie na:

Remont pokrycia dachowego i termomodernizacja dachu oraz wykonanie instalacji odgromowej w budynku okręgowej komisji egzaminacyjnej we Wrocławiu.

zamawiający: Okręgowa Komisja Egzaminacyjna we Wrocławiu
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: OKE/WOA/260/1/2019
wartość: powyżej 30000 €
termin składania ofert: 23 września 2019  16:00
wynik postępowania: Wynik postępowania w załączniku. 

zamówienie na:

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru

zamawiający: Okręgowa Komisja Egzaminacyjna we Wrocławiu
tryb zamówienia: Rozeznanie cenowe
nr sprawy: nie dotyczy
wartość: poniżej 30000 €
termin składania ofert: 20 września 2019  16:00
wynik postępowania: Zakończono postępowanie. Wybrani kandydaci zostali powiadomieni. 

zamówienie na:

„Wykonanie okresowej (rocznej) kontroli obiektu Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej we Wrocławiu zgodnie z art. 62 ust. 1 ustawy Prawo budowlane”

zamawiający: Okręgowa Komisja Egzaminacyjna we Wrocławiu
tryb zamówienia: Zapytanie ofertowe
nr sprawy: OKE/WOA/261/35/2019
wartość: poniżej 30000 €
termin składania ofert: 14 maja 2019  16:00
wynik postępowania: Wynik postępowania w załączniku 

zamówienie na:

„Świadczenie usługi transportowej z materiałami egzaminacyjnymi dla Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej we Wrocławiu w roku 2019”.

zamawiający: Okręgowa Komisja Egzaminacyjna we Wrocławiu
tryb zamówienia: Zapytanie ofertowe
nr sprawy: OKE/WOA/261/30/2019
wartość: poniżej 30000 €
termin składania ofert: 11 kwietnia 2019  16:00
wynik postępowania: Wynik postępowania w załączniku 

zamówienie na:

„Świadczenie usługi transportowej z materiałami egzaminacyjnymi dla Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej we Wrocławiu w roku 2019”.

zamawiający: Okręgowa Komisja Egzaminacyjna we Wrocławiu
tryb zamówienia: Zapytanie ofertowe
nr sprawy: OKE/WOA/261/27/2019
wartość: poniżej 30000 €
termin składania ofert: 9 kwietnia 2019  16:00
wynik postępowania: Wynik postępowania w załączniku 

zamówienie na:

„Świadczenie usługi transportowej z materiałami egzaminacyjnymi dla Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej we Wrocławiu w roku 2019”.

zamawiający: Okręgowa Komisja Egzaminacyjna we Wrocławiu
tryb zamówienia: Zapytanie ofertowe
nr sprawy: OKE/WOA/261/24/2019
wartość: poniżej 30000 €
termin składania ofert: 28 marca 2019  16:00
wynik postępowania: Wynik postępowania w załączniku 

zamówienie na:

„Zakup i dostawa materiałów piśmienno-biurowych dla Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej we Wrocławiu w roku 2019”

zamawiający: Okręgowa Komisja Egzaminacyjna we Wrocławiu
tryb zamówienia: Zapytanie ofertowe
nr sprawy: OKE/WOA/261/5/2019
wartość: poniżej 30000 €
termin składania ofert: 4 lutego 2019  16:00
wynik postępowania: Wynik postępowania w załączeniu 

zamówienie na:

„Świadczenie usługi pogotowia dźwigowego i serwisu oraz usługi polegającej na okresowej konserwacji urządzenia dźwigowego w Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej we Wrocławiu”

zamawiający: Okręgowa Komisja Egzaminacyjna we Wrocławiu
tryb zamówienia: Zapytanie ofertowe
nr sprawy: OKE/WOA/261/4/2019
wartość: poniżej 30000 €
termin składania ofert: 4 lutego 2019  12:00
wynik postępowania: Wynik postępowania w załączniku 

zamówienie na:

„Serwisowanie urządzeń biurowych Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej we Wrocławiu wraz z dostawą materiałów eksploatacyjnych w roku 2019”

zamawiający: Okręgowa Komisja Egzaminacyjna we Wrocławiu
tryb zamówienia: Zapytanie ofertowe
nr sprawy: OKE/WOA/261/90/2018
wartość: poniżej 30000 €
termin składania ofert: 3 stycznia 2019  16:00
wynik postępowania: Wynik postępowania w załączniku  

Przetargi o pozycjach 1 - 14 (z 14)