Przetargi rozstrzygnięte z 2020 roku


Przetargi o pozycjach 1 - 11 (z 11)zamówienie na:

„Zakup i dostawa środków czystości na potrzeby Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej we Wrocławiu w roku 2021"

zamawiający: Okręgowa Komisja Egzaminacyjna we Wrocławiu
tryb zamówienia: Zapytanie ofertowe
nr sprawy: OKE/WOA/261/86/2020
wartość: poniżej 30000 €
termin składania ofert: 17 grudnia 2020  16:00
wynik postępowania: Wynik postępowania w załączniku 

zamówienie na:

„Serwisowanie urządzeń biurowych Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej we Wrocławiu wraz z dostawą materiałów eksploatacyjnych w roku 2021”

zamawiający: Okręgowa Komisja Egzaminacyjna we Wrocławiu
tryb zamówienia: Zapytanie ofertowe
nr sprawy: OKE/WOA/261/75/2020
wartość: poniżej 30000 €
termin składania ofert: 10 grudnia 2020  16:00
wynik postępowania: Wynik postępowania w załączniku. 

zamówienie na:

"Świadczenie usług kurierskich z materiałami egzaminacyjnymi dla Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej we Wrocławiu w roku 2021"

zamawiający: Okręgowa Komisja Egzaminacyjna we Wrocławiu
tryb zamówienia: Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne i inne szczególne usługi
nr sprawy: OKE/WOA/260/1/2020
wartość: powyżej 30000 €
termin składania ofert: 8 grudnia 2020  16:00
wynik postępowania: Wynik postępowania w załączniku 

zamówienie na:

„zakup i montaż 4 fabrycznie nowych zewnętrznych klimatyzatorów oraz przegląd klimatyzatorów zamontowanych w OKE we Wrocławiu"

zamawiający: Okręgowa Komisja Egzaminacyjna we Wrocławiu
tryb zamówienia: Zapytanie ofertowe
nr sprawy: OKE/WOA/261/70/2020
wartość: poniżej 30000 €
termin składania ofert: 26 listopada 2020  16:00
wynik postępowania: Wynik postępowania w załączniku 

zamówienie na:

"wykonanie kosztorysu naprawy mocowań instalacji odgromowej i ewentualnych poprawek pokrycia papowego dachu"

zamawiający: Okręgowa Komisja Egzaminacyjna we Wrocławiu
tryb zamówienia: Rozeznanie cenowe
nr sprawy: OKE/WOA/261/57/2020
wartość: poniżej 30000 €
termin składania ofert: 20 października 2020  16:00
wynik postępowania: Zakończono postepowanie 

zamówienie na:

Zakup i dostawa środków dezynfekujących oraz rękawiczek jednorazowych dla Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej we Wrocławiu

zamawiający: Okręgowa Komisja Egzaminacyjna we Wrocławiu
tryb zamówienia: Zapytanie ofertowe
nr sprawy: OKE/WOA/261/26/2020
wartość: poniżej 30000 €
termin składania ofert: 19 maja 2020  16:00
wynik postępowania: Wynik postępowania w załączniku. 

zamówienie na:

„Druk, konfekcjonowanie i pakowanie materiałów do przeprowadzenia części ustnej egzaminu maturalnego w 2020 roku”.

zamawiający: Okręgowa Komisja Egzaminacyjna we Wrocławiu
tryb zamówienia: Zapytanie ofertowe
nr sprawy: OKE/WOA/261/20/2020
wartość: poniżej 30000 €
termin składania ofert: 6 kwietnia 2020  16:00
wynik postępowania: Wynik postępowania w załączniku. 

zamówienie na:

„Zakup i dostawa materiałów piśmienno-biurowych dla Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej we Wrocławiu w roku 2020"

zamawiający: Okręgowa Komisja Egzaminacyjna we Wrocławiu
tryb zamówienia: Zapytanie ofertowe
nr sprawy: OKE/WOA/261/12/2020
wartość: poniżej 30000 €
termin składania ofert: 18 lutego 2020  16:00
wynik postępowania: Wynik postępowania w załączniku 

zamówienie na:

„Świadczenie usługi cateringowej dla uczestników spotkań organizowanych w Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej we Wrocławiu”

zamawiający: Okręgowa Komisja Egzaminacyjna we Wrocławiu
tryb zamówienia: Zapytanie ofertowe
nr sprawy: OKE/WOA/261/5/2020
wartość: poniżej 30000 €
termin składania ofert: 17 lutego 2020  16:00
wynik postępowania: Wynik postępowania w załączniku 

zamówienie na:

„Świadczenie usług hotelowych w roku 2020 na rzecz Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej we Wrocławiu.”

zamawiający: Okręgowa Komisja Egzaminacyjna we Wrocławiu
tryb zamówienia: Zapytanie ofertowe
nr sprawy: OKE/WOA/261/6/2020
wartość: poniżej 30000 €
termin składania ofert: 17 lutego 2020  16:00
wynik postępowania: Wynik postępowania w załączniku 

zamówienie na:

„Serwisowanie urządzeń biurowych Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej we Wrocławiu wraz z dostawą materiałów eksploatacyjnych w roku 2020”

zamawiający: Okręgowa Komisja Egzaminacyjna we Wrocławiu
tryb zamówienia: Zapytanie ofertowe
nr sprawy: OKE/WOA/261/143/2019
wartość: poniżej 30000 €
termin składania ofert: 7 stycznia 2020  16:00
wynik postępowania: Wynik postępowania w załączniku 

Przetargi o pozycjach 1 - 11 (z 11)