Przetargi rozstrzygnięte z 2022 roku


Przetargi o pozycjach 1 - 11 (z 11)zamówienie na:

Świadczenie usług kurierskich z materiałami egzaminacyjnymi dla Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej we Wrocławiu w roku 2023

zamawiający: Okregowa Komisja Egzaminacyjna we Wrocławiu
tryb zamówienia: Udzielenie zamówienia publicznego na usługi społeczne
nr sprawy: OKE/WOA/260/3/2022
wartość: powyżej 130000 złotych netto
termin składania ofert: 15 grudnia 2022  23:59
wynik postępowania: Wynik postępowania w załączniku 

zamówienie na:

Zakup, dostawa i montaż fabrycznie nowych mebli biurowych oraz krzeseł dla Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej we Wrocławiu

zamawiający: Okregowa Komisja Egzaminacyjna we Wrocławiu
tryb zamówienia: Zapytanie ofertowe
nr sprawy: OKE/WOA/261/54/2022
wartość: poniżej 130000 złotych netto
termin składania ofert: 7 listopada 2022  10:00
wynik postępowania: Wynik postępowania w załączniku 

zamówienie na:

Zakup oprogramowania komputerowego dla Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej we Wrocławiu

zamawiający: Okregowa Komisja Egzaminacyjna we Wrocławiu
tryb zamówienia: Zapytanie ofertowe
nr sprawy: OKE/WOA/261/42/2022
wartość: poniżej 130000 złotych netto
termin składania ofert: 4 listopada 2022  10:00
wynik postępowania: Wynik postępowania w załączniku 

zamówienie na:

Zakup i dostawa fabrycznie nowych, nieużywanych komputerów stacjonarnych dla Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej we Wrocławiu

zamawiający: Okregowa Komisja Egzaminacyjna we Wrocławiu
tryb zamówienia: Zapytanie ofertowe
nr sprawy: OKE/WOA/261/45/2022
wartość: poniżej 130000 złotych netto
termin składania ofert: 3 listopada 2022  12:00
wynik postępowania: Wynik postępowania w załączniku. 

zamówienie na:

Zakup i dostawa fabrycznie nowych, nieużywanych dysków twardych dla Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej we Wrocławiu

zamawiający: Okregowa Komisja Egzaminacyjna we Wrocławiu
tryb zamówienia: Zapytanie ofertowe
nr sprawy: OKE/WOA/261/44/2022
wartość: poniżej 130000 złotych netto
termin składania ofert: 3 listopada 2022  10:00
wynik postępowania: Wynik postępowania w załączniku. 

zamówienie na:

Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem pn. Wykonanie instalacji systemu sygnalizacji pożaru oraz modernizacji instalacji awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego w budynku Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej we Wrocławiu

zamawiający: Okregowa Komisja Egzaminacyjna we Wrocławiu
tryb zamówienia: Zapytanie ofertowe
nr sprawy: OKE/WOA/261/41/2022
wartość: poniżej 130000 zł netto
termin składania ofert: 2 listopada 2022  12:00
wynik postępowania: Wynik postępowania w załączniku 

zamówienie na:

Wykonanie instalacji systemu sygnalizacji pożaru oraz modernizacji instalacji awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego w budynku Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej we Wrocławiu

zamawiający: Okregowa Komisja Egzaminacyjna we Wrocławiu
tryb zamówienia: Ogłoszenie o zamówieniu
nr sprawy: OKE/WOA/260/2/2022
wartość: powyżej 130000 złotych netto
termin składania ofert: 2 listopada 2022  10:00
wynik postępowania: Wynik postępowania w załączniku. 

zamówienie na:

zakup i dostawa kawy, herbaty oraz cukru dla Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej we Wrocławiu

zamawiający: Okręgowa Komisja Egzaminacyjna we Wrocławiu
tryb zamówienia: Zapytanie cenowe
nr sprawy: OKE/WOA/261/20/2022
wartość: poniżej 50000 zł netto
termin składania ofert: 25 kwietnia 2022  16:00
wynik postępowania: Wynik postępowania w załączniku 

zamówienie na:

Świadczenie usługi transportowej z materiałami egzaminacyjnymi dla Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej we Wrocławiu

zamawiający: Okręgowa Komisja Egzaminacyjna we Wrocławiu
tryb zamówienia: Zapytanie ofertowe
nr sprawy: OKE/WOA/261/19/2022
wartość: poniżej 130000 złotych netto
termin składania ofert: 22 kwietnia 2022  12:00
wynik postępowania: Wynik postępowania w załączniku 

zamówienie na:

„Sukcesywne dostawy materiałów piśmienno-biurowych dla Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej we Wrocławiu”

zamawiający: Okręgowa Komisja Egzaminacyjna we Wrocławiu
tryb zamówienia: Zapytanie ofertowe
nr sprawy: OKE/WOA/261/13/2022
wartość: poniżej 130000 złotych netto
termin składania ofert: 24 marca 2022  15:30
wynik postępowania: Wynik postępowania w załączniku. 

zamówienie na:

Zakup i dostawa środków czystości na potrzeby Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej we Wrocławiu w roku 2022

zamawiający: Okręgowa Komisja Egzaminacyjna we Wrocławiu
tryb zamówienia: Zapytanie oferowe
nr sprawy: OKE/WOA/261/9/2022
wartość: poniżej 130000 złotych netto
termin składania ofert: 3 marca 2022  15:30
wynik postępowania: Wynik postępowania w załączniku 

Przetargi o pozycjach 1 - 11 (z 11)