Przetargi unieważnione z 2023 roku


Przetargi o pozycjach 1 - 1 (z 1)zamówienie na:

Wykonanie, w trybie zaprojektuj i wykonaj, mobilnej ściany działowej w pomieszczeniu konferencyjnym Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej we Wrocławiu

zamawiający: Okręgowa Komisja Egzaminacyjna we Wrocławiu
tryb zamówienia: Zapytanie ofertowe
nr sprawy: OKE/WOA/261/29/2023
wartość: poniżej 130 000 złotych netto
termin składania ofert: 16 listopada 2023  15:30
przyczyna unieważnienia: Cena jedynej złożonej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia 

Przetargi o pozycjach 1 - 1 (z 1)