Rejestr zmian treści

Zmiany o pozycjach 1 - 8 (z 8)

Przetarg nieograniczony
rejestr zmian informacji

Publikacja informacji o udzieleniu zamówienia
Data: 2019-10-07 12:41:34
Autor: Tomasz Koch
Dodano informację o wyborze najkorzystniejszej oferty
Data: 2019-09-26 11:28:27
Autor: Łukasz Lisiński
publikacja zestawienia ofert
Data: 2019-09-24 10:36:43
Autor: Łukasz Lisiński
publikacja zestawienia złożonych ofert
Data: 2019-09-24 10:06:05
Autor: Łukasz Lisiński
Publikacja pytań wykonawcy
Data: 2019-09-18 12:36:10
Autor: Tomasz Koch
Publikacja pytań wykonawcy z 17 września 2019 r.
Data: 2019-09-18 12:32:37
Autor: Tomasz Koch
Publikacja pytań wykonawcy
Data: 2019-09-17 12:58:52
Autor: Tomasz Koch
Poprawa błędów literowych w zał. 9
Data: 2019-09-10 08:24:38
Autor: Tomasz Koch
Zmiany o pozycjach 1 - 8 (z 8)

powrót do informacji »