Udostępnianie dokumentów kontroli

Zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (tj. Dz.U. 2018, poz. 1330) "udostępnieniu podlega informacja publiczna, w szczególności o danych publicznych, w tym dokumentacja przebiegu i efektów kontroli oraz wystąpienia, stanowiska, wnioski i opinie podmiotów ją przeprowadzających."

Udostępnione dokumenty są zanonimizowane w zakresie danych osobowych pracowników i osób trzecich w nich występujących.

metryczka


Wytworzył: Tomasz Koch (21 września 2018)
Opublikował: Tomasz Koch (21 września 2018, 10:09:59)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 3874