Status prawny

Nadzór nad działalnością okręgowej komisji egzaminacyjnej sprawuje dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej w Warszawie.

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna jest państwową jednostką budżetową finansowaną z budżetu ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.

Minister Edukacji Narodowej 18 lutego 1999 roku powołał Okręgową Komisję Egzaminacyjną we Wrocławiu - Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 lutego 1999r. w sprawie utworzenia okręgowych komisji egzaminacyjnych oraz określenia ich zasięgu terytorialnego (Dz.U. nr 14, poz. 134, ze zm.).

Działalnością komisji kieruje dyrektor powoływany i odwoływany przez dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej w Warszawie. Wicedyrektora komisji powołuje i odwołuje dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej, za zgodą dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.

Akty prawne związane z działalnością Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej

metryczka


Wytworzył: Jadwiga Korpanty (18 lutego 2014)
Opublikował: Tomasz Koch (29 sierpnia 2018, 11:38:13)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 5366