Skargi i wnioski

Szanowni Państwo,

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna we Wrocławiu załatwia wyłącznie skargi i wnioski należące do zakresu swojej właściwości. Skargi nienależące do kompetencji OKE we Wrocławiu podlegają przekazaniu do właściwych organów.

Zgodnie z § 8 pkt 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków, skargi i wnioski niezawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania.

Skargi i wnioski można składać za pośrednictwem:

1.    poczty tradycyjnej na adres: Okręgowa Komisja Egzaminacyjna we Wrocławiu, ul. T. Zielińskiego 57, 53-533 Wrocław,

2.    poczty elektronicznej na adres: sekretariat@oke.wroc.pl

3.    elektronicznej platformy usług administracji publicznej e-PUAP, adres skrzynki: OKEWROC/skrytka

 

a także bezpośrednio w Kancelarii Ogólnej w siedzibie OKE we Wrocławiu w godzinach pracy Komisji.


Interesanci zgłaszający się w sprawach skarg i wniosków przyjmowani są przez dyrektora lub wicedyrektora w siedzibie OKE we Wrocławiu, w poniedziałki od godz. 14.00 do 16.00, a w pozostałe dni w godzinach pracy Komisji, po uprzednim uzgodnieniu terminu telefonicznie lub mailowo w sekretariacie dyrektora.

Podstawa prawna:

1.    Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 775 ze zm.)

2.    Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r w sprawie organizacji
    przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. z 2002 r., Nr 5, poz. 46).

metryczka


Wytworzył: Anna Dąbrowska (2 sierpnia 2023)
Opublikował: Tomasz Koch (2 sierpnia 2023, 11:31:07)

Ostatnia zmiana: Tomasz Koch (8 listopada 2023, 12:41:55)
Zmieniono: Poprawa literówki

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 941