zamówienie na:

Remont pokrycia dachowego i termomodernizacja dachu oraz wykonanie instalacji odgromowej w budynku okręgowej komisji egzaminacyjnej we Wrocławiu.

zamawiający: Okręgowa Komisja Egzaminacyjna we Wrocławiu
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: OKE/WOA/260/1/2019
wartość: powyżej 30000 €
termin składania ofert: 23 września 2019  16:00
wynik postępowania: Wynik postępowania w załączniku. 
SIWZ - SIWZ (3411kB) pdf

załącznik 1 - formularz ofertowy załącznik 1 - formularz ofertowy (43kB) word
załącznik 2 - oświadczenie o spełnianiu warunków załącznik 2 - oświadczenie o spełnianiu warunków (34kB) word
załącznik 3 - oświadczenie o wykluczeniu załącznik 3 - oświadczenie o wykluczeniu (36kB) word
załącznik 4 - oświadczenie innego podmiotu załącznik 4 - oświadczenie innego podmiotu (17kB) word
załącznik 5 - RODO załącznik 5 - RODO (14kB) word
załącznik 6 - oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej załącznik 6 - oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej (16kB) word
załącznik 7 - wykaz wykonanych robót budowlanych załącznik 7 - wykaz wykonanych robót budowlanych (16kB) word
załącznik 8 - wykaz osób którymi dysponuje wykonawca załącznik 8 - wykaz osób którymi dysponuje wykonawca (17kB) word
załącznik 9 - wzór umowy załącznik 9 - wzór umowy (51kB) word
załącznik 10 - Projekt budowlany załącznik 10 - Projekt budowlany (8192kB) pdf
załącznik 11 - Przedmiar robót wykonany na podstawie ekspertyzy pokrycia dachowego załącznik 11 - Przedmiar robót wykonany na podstawie ekspertyzy pokrycia dachowego (1669kB) pdf
załącznik 12 - Przedmiar robót wykonany na potrzeby termomodernizacji dachu wraz z instalacją odgromową załącznik 12 - Przedmiar robót wykonany na potrzeby termomodernizacji dachu wraz z instalacją odgromową (1549kB) pdf

pytania wykonawcy pytania wykonawcy (65kB) pdf
pytania wykonawcy pytania wykonawcy (65kB) pdf
pytania wykonawcy pytania wykonawcy (82kB) pdf

Zestawienie złożonych ofert - zestawienie złożonych ofert (765kB) pdf

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (370kB) pdf

Pobierz informację o udzieleniu zamówienia (348kB) pdf

metryczka


Odpowiada za treść: Beata Czaja, Jakub Lis
Opublikował: Tomasz Koch (9 września 2019, 15:51:46)

Ostatnia zmiana: Tomasz Koch (7 października 2019, 12:41:34)
Zmieniono: Publikacja informacji o udzieleniu zamówienia

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1744