zamówienie na:

Wykonanie instalacji systemu sygnalizacji pożaru oraz modernizacji instalacji awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego w budynku Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej we Wrocławiu

zamawiający: Okregowa Komisja Egzaminacyjna we Wrocławiu
tryb zamówienia: Ogłoszenie o zamówieniu
nr sprawy: OKE/WOA/260/2/2022
wartość: powyżej 130000 złotych netto
termin składania ofert: 2 listopada 2022  10:00
wynik postępowania: Wynik postępowania w załączniku.